Bøker

  • Atopisk eksem, Ole Fyrand
  • Atopisk eksem i barnealderen, Kirsti Bryne Rykkje

Brosjyrer

  • Eksemveileder («Eksemskolen» for barn), Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Atopisk eksem og kontakteksem. Norges astma- og allergiforbund
  • Matvareallergi og matvareintoleranse, Norges astma- og allergiforbund
  • Atopisk eksem, Norsk Psoriasisforbund
  • Atopisk eksem, temahefte 2, Norsk Psoriasisforbund
  • Barn og ungdom med hudsykdom, temahefte 4, Norsk Psoriasisforbund
  • Hvordan mestre en kronisk hudsykdom, temahefte 5, Norsk Psoriasisforbund

Nettsteder