Atopisk eksem begynner som oftest i barndommen. Det forekommer forholdsvis hyppig. Man regner med at 15 -20 % av barna i Norge får eksem en eller annen gang. Mange vil vokse det av seg, men hos enkelte kan det fortsette i voksen alder. Hos tenåringer med atopisk eksem kan et bevisst yrkesvalg være avgjørende for hvordan det går med sykdommen. Såkalte «våtyrker» bør unngås, dvs. frisør, bilmekaniker, vaskehjelp, hjelpe/sykepleier. Grunnen er at hyppig kontakt med vann og andre irriterende stoffer gjør at eksemet kan opprettholdes eller forverres.