Hva er atopisk eksem?

Det finnes flere typer eksem. En av de vanligste er atopisk eksem (ofte brukes også navnet ”barneeksem”). Atopi er et medfødt anlegg for atopiske sykdommer, dvs. astma, høysnue, allergisk øyekatarr, atopisk eksem, elveblest. Noen har bare en atopisk sykdom, mens andre kan ha flere. Atopi er arvelig. Mennesker med atopi har lettere for å reagere overfølsomt i luftveier og hud. Forsvarscellene aktiveres og slipper ut betennelsesstoffer.

 

Atopisk eksem er en betennelse i huden som gir kløe. Det skyldes ikke allergi eller infeksjon og er ikke smittsomt. For at huden skal være smidig og tøyelig må den ha et visst fuktighetsinnhold. Eksemhud har en endret fuktighetsbalanse. For mye vann forsvinner fra huden. Årsakene er ikke helt klarlagt, men nedsatt talgproduksjon synes å spille en rolle. Med få unntak ser man at huden hos personer med eksem alltid er tørr. Tørr hud klør lett. Det oppstår sprekker og huden kan bli sår. Under et akutt eksemutbrudd øker blodgjennomstrømningen i huden. Betennelsesstoffer fraktes til huden og hevelser kan oppstå. Forsvaret mot bakterier og virus er nedsatt. Forskere mener at det bl.a. skyldes en forstyrrelse i immunsystemet. Det oppstår sjeldent alvorlige infeksjoner, men det er vanlig at overvekst av bakterier opprettholder eksemet og gjør behandlingen vanskelig.

 

Alle de beskrevne forhold fører til at huden er mindre motstandsdyktig mot ytre påvirkninger.

 

Tilstanden er kronisk. I perioder kan man være tilsynelatende bra. En rekke forhold kan forverre eksemet. Blant de viktigste er: Tørr luft, varme, svetting, mye kontakt med vann, kontakt med såpe, kosmetikk, infeksjoner (i huden eller generelt), stress, sigarettrøyk, inntak av visse matsorter, kontakt med kjæledyr, visse typer tøy, mye soling, allergier.