Velkommen til eksemskolen på nett

Eksemskolen på nett er et tilbud til deg som har spørsmål om eksem og eksembehandling, det være seg foreldre til barn med eksem, personer med eksem, helsepersonell etc.

Hensikten med Eksemskolen på nett er å imøtekomme behovet for råd og veiledning om eksembehandling uten at spesialisthelsetjenesten direkte kobles inn.

Eksemskolen på nett ble opprettet av Universitetssykehuset Nord-Norge gjennom et samarbeide mellom Barneavdelingen, Hudavdelingen, Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere Nasjonalt senter for telemedisin), Lærings- og mestringssenteret samt brukerrepresentanter. Siden 2016 har vi i tillegg etablert et samarbeide med Hong Kong Paediatric and Adolescent Dermatology Society, en kinesisk forening for hudsykdommer hos barn og unge.

Faglig ansvarlig er Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.